Taft Hajlakk Ultra erős

Figyelem: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az

edényben túlnyomás uralkodik. Hő hatására

megrepedhet. Hőtől. forró felületektől, szikrától nyilt

lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos

a dohányzás. Tilos nyilt lángra vagy más gyújtóforrásra

permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el még

használat után sem. Napfénytől védendő. Nem érheti

5O •C hőmérsékletet meghaladó hő. Kizárólag

rendeltetésszerűen használja! Kerülni kell a

szembejutást. Ne használja sérült vagy irritált

bőrfelületen. Csak jól szellőztetett helyen használható.

Termékinformáció: Schwarzkopf & Henkel.

250m1

Desseldorf